Nere vid balkarna


Balkar från Kockums, allt som var gratis var första ägarens motto…